SVs partisekretær Audun Herning tilbyr sine ressurser for å løse konfliktene som har versert i Troms og Finnmark SV.