14.00-14.45
Genitale sår ved Hudlege Åse Haustvedt
(Overlege, Olafiaklinikken)
15.45-16.30
Psykodermatologi ved Hudlege og psykiater Shirin Eskeland
(Overlege, Oslo DPS)