Slik stemmer du:

   • Velg 5 kandidater til styret
   • Trykk STEM


   Valg av styre
   51 stemmer